Om mig

Denna sida skapades för att samla och presentera de professionella arbeten och uppdrag som Lars Norqvist har. Den berättar kort om olika arbeten och uppdrag och länkar vidare till sidor med mer information. Mitt språk i olika uppdrag och arbeten tenderar att bli mer och mer engelska så därför finns information på både engelska och svenska.

En viktig händelse som lagt grunden för mina nuvarande uppdrag är min doktorsavhandling som jag försvarade juni 2016.

Så här ser min lista av arbeten och uppdrag ut idag:

Universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

Pool of European Youth Researchers (PEYR) är en europeisk forskargrupp som bildats genom ett samarbete mellan Europeiska Unionen och Europarådet. Här har jag blivit utvald för mandatperioden 2017-2018. Inriktningen för arbetet är utveckling av policy inom särskilt prioriterade områden för ungdomsfrågor.

European Training Strategy Advisory Group (ETS AG) är en expertgrupp som verkar för utveckling av utbildning inom Erasmus+: Youth in Action. Arbetet sker tillsammans med och på uppdrag av Europeiska kommissionen, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC). Genom detta uppdrag som rådgivare för European Training Strategy (ETS) inom EU-programmet Erasmus+: Youth in Action får jag tillgång till ett internationellt nätverk av forskare, beslutsfattare och utbildare. Dessutom ger det inblick i europeiska kommissionens arbete och kontakter med anställda vid kommissionen.

Medlem av Elitgrupp i innebandyföreningen IBK Dalen.

Mitt företag Edunamic är “still going strong” – det ger mig möjlighet att ta uppdrag utanför mina reguljära arbeten och uppdrag.

Tidigare uppdrag och arbeten (i urval)

Externa forskningsuppdrag åt bl a MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor)

Fram till februari 2017 – Universitetslektor med kursansvar Digital kompetens och lärande 1 och Digitalt berättande och kreativt lärande vid institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap, Umeå Universitet.

Juni 2016 – Disputerade och blev Fil.Dr i Pedagogiskt arbete

Doktorandtjänst,  Creative Learning Cultures vid Umeå Universitet

Utbildare för volontärer som kommer till Sverige inom Europeisk volontärtjänst.

Utbildare för Ungdomsstyrelsen (nuvarande MUCF) inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa.

Svensk utbildare för Youthpass som är ett certifikat som erkänner icke formellt lärande inom programmet Ung och Aktiv i Europa.

Utbildare i  DEOR (Dissemination and Exploitation of Results), även det inom Ung och Aktiv i Europa.

Utbildare och förespråkare av metoden ELD som synliggör lärande och omvandlar erfarenheter till kompetens.

Jag har arbetat 12 år som lärare i Vindelns kommun, grundskolan, inom årskurserna 1-7.

Leave a Reply